Wskaźnik korupcji na świecie

Wpadł mi w ręce raport organizacji Transparency International o stanie światowej korupcji w 2009 r. Pełne wyniki i metoda podane są tutaj, a ja ograniczę się do przedstawienia skróconej tabelki. Pierwsze miejsce oznacza kraj o najmniejszej korupcji (CPI), ostatnie o największej. Dla porównania dodałem rezultat osiągnięty we wskaźniku HDI (wskaźnik rozwoju społecznego). Zależność jest doskonale…

Continue reading

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)

Ogłoszono najnowsze (dane za rok 2007) wydanie wskaźnika rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index). Do obliczenia wskaźnika HDI wykorzystane są: średnia długość życia, analfabetyzm, poziom edukacji oraz standard życia w państwach w skali światowej. Państwa świata podzielono na kilka grup, przy czym za kraje „rozwinięte” uważa się te o wskaźniku powyżej 0,9. Gdyby kierować…

Continue reading