Kategorie
Inne Życie w Australii

Wskaźnik korupcji na świecie

Wpadł mi w ręce raport organizacji Transparency International o stanie światowej korupcji w 2009 r. Pełne wyniki i metoda podane są tutaj, a ja ograniczę się do przedstawienia skróconej tabelki. Pierwsze miejsce oznacza kraj o najmniejszej korupcji (CPI), ostatnie o największej. Dla porównania dodałem rezultat osiągnięty we wskaźniku HDI (wskaźnik rozwoju społecznego). Zależność jest doskonale…Czytaj dalejWskaźnik korupcji na świecie

Kategorie
Życie w Australii

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)

Ogłoszono najnowsze (dane za rok 2007) wydanie wskaźnika rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index). Do obliczenia wskaźnika HDI wykorzystane są: średnia długość życia, analfabetyzm, poziom edukacji oraz standard życia w państwach w skali światowej. Państwa świata podzielono na kilka grup, przy czym za kraje „rozwinięte” uważa się te o wskaźniku powyżej 0,9. Gdyby kierować…Czytaj dalejWskaźnik rozwoju społecznego (HDI)