Australia – ustrój polityczny

Canberra - nowy parlament

Ustrój i głowa państwa Australia jest monarchią konstytucyjną, a głową państwa jest monarcha. Australia pozostaje w unii personalnej z Wielką Brytanią, więc obecnie funkcję monarchy (czyli Królowej Australii) sprawuje królowa Elżbieta II Windsor. Formalnie uprawnienia monarchy są dość szerokie: może wetować ustawy, mianuje premiera, ma prawo skrócić kadencję parlamentu. W praktyce jednak osobisty udział królowej…

Continue reading

Canberra – stolica Australii

Canberra - stary parlament

Gdy w 1901 roku zakładano Federację Australii sprawa umiejscowienia stolicy kraju wydawała się, jeśli nie najbardziej kluczową to z pewnością jedną z bardziej kontrowersyjnych. Dla rywalizujących ze sobą Sydney i Melbourne ulokowanie stolicy u rywala byłoby ujmą na honorze. Podjęto więc iście salomonową decyzję o budowie nowej stolicy, gdzieś pomiędzy największymi rywalami i z dala od morza, aby nie ułatwiać zadania zajęcia stolicy z marszu ewentualnemu najeźdźcy. Do tego dodano bardziej szczegółowe ustalenie, że nowa stolica nie może znaleźć się bliżej niż 100 mil od Sydney. Tak oto wytyczono miejsce: na zboczach Alp Australijskich, prawie na granicy outbacku. Obszar nowej stolicy wydzielono ze stanu Nowa Południowa Walia tworząc Australijskie Terytorium Stołeczne, a miasto nazwano Canberra, co w języku Aborygenów oznaczać ma „miejsce spotkań”. Canberra rolę stolicy Australii przejęła od Melbourne w 1927 roku.

Continue reading